SeTracker2 Guide

Vejledning til SeTracker2.

SeTracker manual PDF

Copyright & ansvarsfraskrivelse

Kids Safety har udarbejdet denne vejledning som en hjælp til vores kunder, men kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte brug af denne vejledning eller hvad dennes anvendelse måtte medføre.

OBS:

Vær opmærksom på de enkelte funktioner kan variere fra produkt til produkt.
Senest opdateret 16. januar 2019


Registrer

Du vil i denne vejledning finde en beskrivelse af de forskellige funktioner i SeTracker2 applikationen.

For at komme i gang med brugen af SeTracker2, skal du starte med at registrer dig.

 1. Åben SeTracker2 applikationen
 2. Vælg sprog (Vi anbefaler engelsk, da den danske oversættelse endnu er mangelfuld, men er under udarbejdelse)
 3. Vælg “Register”
 1. Account: Indtast brugernavn til App
 2. Verificeringskode skal indtastes
 3. Password: Kode til login på mellem 6 – 12 karakter
 4. Language: Vælg området “Europe and Africa”
 5. Tryk ”Confirm Registration”
 6. Tryk på knappen ”Start binding”, for at tilføje en enhed
 7. Registration Code: Scan QR koden, eller indtast nummeret
 8. Nickname: Indtast brugernavn på uret f.eks. barnets navn
 9. Phone: Dit telefonnummer, hvis du glemmer password
 10. Tryk ”OK


Du er nu klar til at logge ind på applikationen.

 • Indtast “Account” brugernavnet
 • fra punkt 5
 • Indtast “Password” fra punkt 8
 • Vælg Auto Login

Dette gør, at du fremover automatisk bliver logget ind.

Bemærk, at login oplysninger kan genbruges på flere telefoner, så begge forældre eller bedsteforældre kan få adgang.

VIGTIGT! Når et ur er registreret i applikationen (punkt 4.), kan det ikke fjernes igen. I skal i dette tilfælde kontakte os for sletning.


Oversigt

Når du er logget ind, vil dette være startbilledet.


Dette er en oversigt over alle registrerede ure, hvor du for det primære ur, kan se nærmeste lokation adresse, tidspunkt for seneste opdatering, samt batteri indikator for uret.

Position findes ud fra 3 forskellige metoder.

 1. GPS: mest nøjagtigt udendørs, da der anvendes GPS satelitter.
 2. Wi-fi: Forholdsvis nøjagtigt både inden- og udendørs. Her anvender uret wi-fi netværket til at finde en position.
 3. LBS: forholdsvist nøjagtigt, da der her anvendes GSM-master til at finde en position.

Ikoner


Chat- og talebeskeder

Det er muligt både at sende en tekstbesked og en talebesked til uret.

For talebeskeder vælges højtalersymbolet, og hold “Start Record” nede mens du indtaler beskeden. Når du slipper tasten afsendes beskeden.

For tekstbeskeder vælges tastaturet nederst til venstre. (max 30 ord).Vælg primær ur

Du har her mulighed for at skifte mellem ure, som er registreret i applikationen. Dette er kun aktuelt, såfremt der er flere ure registreret.


Zoom ind på urets placering

Denne funktion zoomer helt ind på det primære ur, og viser urets placering, samt andre data.


Indstillinger

Her har du mulighed for bla. at vælge hvilket telefonnummer som skal modtage alarm opkald / sms, når f.eks. uret tages af, er uden for GEO fence eller der trykkes på sos knappen på uret.SOS / familie nummer

Dette nummer kaldes op, når der trykkes på SOS knappen på uret.


Voice Care

Når du indtaster et nummer og trykker OK, vil du blive ringet op af uret, og det er nu muligt at aflytte hvad der bliver sagt i nærheden af uret.
Operating mode

Normal mode: Vi anbefaler Normal mode, som opdaterer GPS placering hvert 10 minut. Urets batteri tid er ca. 1-1½ dag.

Saving mode: Opdatering af GPS placering sker hver time. Urets batteri tid er ca. 3-5 dage.

Follow mode: Opdatering af GPS placering sker hvert minut. Urets batteri tid er ca. ½-1 dag.


SMS Alert

Her er det muligt at indtaste nummeret, som skal modtage sms ved lavt batteri, sos og når uret tages af.


Phone Book

Numre som indtastes her, vil barnet kunne tilgå med det samme fra uret.
Der er plads til 10 telefonnumre.Language and Time Zone

Vælg tidszone for Danmark ”East GMT +1:00”, og vælg summertime, så den automatisk skifter om til sommertid.


Push switch

Dette er en indbygget funktion i uret, som via en sensor registrerer om uret tages af, og derved sender en sms.


Remote Shutdown

Eftersom det er et ur til børn, har producenten valgt, at barnet ikke selv kan slukke for uret, når det først er konfigureret.

Uret slukkes i stedet via denne funktion i applikationen.Menu

Via menuen har du adgang til en række funktioner, så som:

 1. Fitness Tracker (Health)
 2. Forstyr ikke periode (Do Not Disturb period)
 3. Vækkeur (Alarm)
 4. Alarm historik (Alarm-info)
 5. Love Rewards

Fitness Tracker


Det er muligt at følge med i barnets fysiske udfoldelse i løbet af en dag, eller hvor ofte barnet sover.

Pedometer setting

Her indtastes indstillinger for Fitness trackeren, med længden af barnets skridt (cm) og vægt (kg).

Sleep settings

Her vælges et tidsrum hvor barnet sover.Forstyr ikke periode

Denne funktion er specielt velegnet for institutions børn, da forældre her kan vælge et tidsrum, hvor der ikke kan ringes til uret, f.eks. i mens barnet er i børnehave eller skole, så det ikke er forstyrrende for undervisningen.Vækkeur (Alarm)

Alarmen kan eksempelvis indstilles som vækkeur om morgenen, og alarm når barnet skal gå hjem fra skole.


Alarm historik (Alarm-info)

Her kan du se en historik over alle alarmer uret har udsendt. Har barnet bevæget sig uden for GEO-hegnet, taget uret af, foretaget SOS opkald eller er uret løbet tør for strøm.


Love Rewards

Med denne funktion, kan du som forælder sende et hjerte til dit barn, som så kan se hvor mange hjerter de har fået på uret.


Setup af personlige indstillinger


Her er det muligt at rette personlige oplysninger om dig selv.

Her kan du skifte mellem registrerede ure, eller tilføje et nyt ur.

Ændring af adgangskode


Vælg korttype

 1. Standard
 2. Satellit
 3. Bus Map

Find urets placering

Her zoomes ind på det primære urs placering


Overblik over alle ure

Her zoomes ud, så alle registrerede ure kan ses på kortet


Fodspor: GPS historik

Vælg en tidsperiode for historikken, og tryk replay.

Barnets rute i det givne interval vises nu på kortet.


GEO-hegn (GEO-fence)

Denne sikkerheds funktion sikrer, at forældre altid kender barnets lokation.

Ved at markere et sted på kortet, og med – / + symbolerne, vælges en radius på mellem 200-2000 meter.

Bevæger barnet sig uden for zonen, modtager forælderen en sms med tidspunkt og koordinater.

Del med: