Hyppigste fejl vi oplever


Efter et køb af vores smartwatches, er der gerne nogle hyppige fejl der kan ske ved opsætningen.

Her gennemgår vi dem alle, for at kan give jer råd, samt vejledning til hvordan man kommer udenom eller videre herfra.

Fjernelse af pinkode på simkortet.

Det sker ofte at pinkoden ikke bliver fjernet inden det bliver sat i uret, hvor man oplever enten at skærmen er todelt i to farver (typisk fejl på touchskærm), eller at uret beder om en pinkode, hvilket ikke er muligt, da er ikke er tastatur på uret.

Hvordan kommer man udenom denne fejl?

Hvis du kommer ud for denne problemstilling, skal du tage simkortet ud af uret igen, og have det over en mobil, hvor man inde i mobilens indstillinger har mulighed for at fjerne pinkoden. Skulle man ikke vide hvordan dette skal gøres på sin mobil, anbefaler vi at google mobilens mærke, sammen med “remove pin”, hvis dette ikke giver nogle resultater, kan man ringe til forhandleren af mobiltelefonen, da de burde vide hvordan man fjerne pinkoden på et simkort.

Husk, når pinkoden er fjernet at uret er helt slukket inden man isætter kortet i uret igen, da uret ellers ikke vil registrere ændringen på simkortet, og derfor vise samme fejl som før.

Uret er ikke networking

Efter uret er sat op med simkort, og masser af strøm, er det tid ti at registrere uret i applikationen SeTracker2. Har du spørgsmål til dette er det muligt at finde en vejledning på www.KidsSafety.dk/SeTracker2-manual.pdf

Når uret er registreret, og man har oprettet en bruger på appen, kan det forkomme at uret ikke bliver koblet sammen med applikationen fra start, og man vil få fejlen “No Networking Equipment”. Der er flere løsninger til dette, og går dem igennem en ad gangen.

  1. Tjek følgende er korrekt installeret
  2. Valg af simkortet.
  3. GPS/LBS
  4. IP-adressen på uret er forkert.

Første skridt til at få uret online på applikationen er følgende tjek af Simkort, signaler, og batteriet på uret.

Vær sikker på simkortet er korrekt sat i. alle vores ure pånær Q50, skal simkortet ind i siden af uret. Det er forskelligt fra model til model, hvor langt simkortet skal ind. Her kan man sikre sig at kortet sidder korrekt, når Simkortet bliver låst fast i uret. Det kan være nødvendig at være nødsaget til at bruge f.eks. en pincet til at få skubbet kortet helt ind på plads.

Derefter skal følgende vise sig på uret. telesignal, 1 til 4 streger øverst venstre hjørne af uret, GPS, eller WiFi Signal (hvis WiFi er tilgængeligt på uret), og til sidst at uret er tændt.

Valget af simkortet kan have en stor indflydelse på om uret kan koble sig op på applikationen. Her er det vigtig at man som køber har gjort sit forarbejde, og tjekket at det valgte teleselskab har 2G dækning i jeres område. Du kan løse mere om dette på valg af simkort blogindlæg.

Inde i applikationens indstillinger ( Tandhjulet), finder man en switch for LBS (Location base service). Når denne er grøn køre uret på LBS (Telemaster), Grå (satellitterne). Man kan læse mere om dette på: De forskellige GPS typer i vores Smartwatches

IP-adressen ikke har slået automatisk om på europas server, og kan derfor skabe en komplikation til opkobling til SeTracker2. Dette kan løses via en simpel besked sendt til uret fra ens mobiltelefon.

IP adressen tjekkes med følgende sms kode, som sendes til urets telefonnummer.
pw,123456,ts#
IP adressen skal være: ip_url:52.28.132.157;
Hvis IP adressen er forkert, ændres den med følgende sms kode:
pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#
Tjek om den er ændret med den første sms kode.

Skulle der stadig være problemer efter disse ting er prøvet af, anbefaler vi at man tager kontakt til vore kundeservice på enten e-mail: info@kidssafety.dk, eller telefon: 71 741 767

Del med: